Privacy Policy

Datacon handelt met betrekking tot uw gegevens volgens de algemene verordering gegevensbescherming en volgt hiervoor onderstaande richtlijnen

Privacy policy

Met betrekking tot haar recruitment processen hecht Datacon veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In deze Privacy policy willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met uw persoonsgegevens.

Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. Datacon houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (ook wel GDPR genoemd). Dit brengt met zich mee dat Datacon zich tenminste aan de onderstaande richtlijnen houdt.
 

Allereerst gelden zijn de algemene privacy richtlijnen van toepassing van Datacon. Deze zijn beschikbaar op https://www.datacon.nl/privacy-policy. In het bijzonder zijn de volgende additionele privacy voorwaarden van toepassing op ons recruitment proces:
 

CV’s en andere persoonsgegevens
CV’s die naar ons worden verstuurd worden alleen gedeeld met de personen die betrokken zijn bij het sollicitatieproces binnen Datacon, die de CV zullen wissen nadat hun rol in het proces is afgerond. Aan het einde van het proces wordt met u overlegd wat er met uw CV dient te gebeuren. Opties die zich kunnen voordoen zijn als volgt:

  • U wordt aangenomen; de CV wordt in het personeelsdossier bewaard gedurende de termijn dat u werkzaam bent bij Datacon;
  • Uw wordt afgewezen, maar wellicht zijn er in de toekomst mogelijkheden; Datacon zal met u overleggen wat er met uw CV dient te gebeuren. De CV kan na uw toestemming worden bewaard door ons voor de duur van maximaal één jaar, waarna wij wederom met u contact zullen opnemen wat er met uw CV dient te gebeuren
  • U wordt afgewezen, en er zijn geen mogelijkheden voor een passende baan in de toekomst: in dit geval wordt uw CV binnen twee weken na de procedure gewist.
 

VOG
Indien u wordt aangenomen dient u een verklaring omtrent gedrag te overleggen. Deze originele verklaring zal door ons worden ingezien en bewaard in je personeelsdossier. De VOG wordt bij eventuele uitdiensttreding aan u geretourneerd, en er zullen geen kopieën worden bewaard.
 

Gegevens verwijderen
Heeft u toestemming gegeven voor het bewaren van uw CV en wilt u uw gegevens alsnog laten verwijderen? Neemt u dan contact op met privacy@datacon.nl of met 013-5800983.

Doel en omvang

Datacon verwerkt uw persoonsgegevens in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, waarbij het aantal gegevens enkel beperkt is tot datgene wat we hiervoor nodig hebben.

Toestemming

Datacon vraagt om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens, waarbij u de mogelijkheid heeft om de gegevens te laten verwijderen.

Beveiliging

Datacon heeft diverse passende technische en organisatorische maatregelen genomen om te kunnen garanderen dat de beveiliging van uw persoonsgegevens bij ons gewaarborgd is.

Delen met derden

Datacon deelt uw gegevens niet met andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt.

Op de hoogte

Datacon is volledig op ge hoogte van uw rechten met betrekking tot persoonsgegevens en handelt hier ook naar.

Vragen?

Datacon is verantwoordelijk voor uw gegevens. Heeft u vragen? Neemt u dan contact met ons op.