Privacy Policy

Datacon handelt met betrekking tot uw gegevens volgens de algemene verordering gegevensbescherming en volgt hiervoor onderstaande richtlijnen

Privacy policy

Datacon hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In deze Privacy policy willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met uw persoonsgegevens.

Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. Datacon houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (ook wel GDPR genoemd).  Dit brengt met zich mee dat Datacon zich tenminste aan de onderstaande richtlijnen houdt.
 

Doel en omvang

Datacon verwerkt uw persoonsgegevens in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, waarbij het aantal gegevens enkel beperkt is tot datgene wat we hiervoor nodig hebben.

Toestemming

Datacon vraagt om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens, waarbij u de mogelijkheid heeft om de gegevens te laten verwijderen.

Beveiliging

Datacon heeft diverse passende technische en organisatorische maatregelen genomen om te kunnen garanderen dat de beveiliging van uw persoonsgegevens bij ons gewaarborgd is.

Delen met derden

Datacon deelt uw gegevens niet met andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt.

Op de hoogte

Datacon is volledig op ge hoogte van uw rechten met betrekking tot persoonsgegevens en handelt hier ook naar.

Vragen?

Datacon is verantwoordelijk voor uw gegevens. Heeft u vragen? Neemt u dan contact met ons op.